ارتش سايبري ايران در صفحه اصلي اين سايت خطاب به گردانندگان اين تلوزيون ماهوارهاي نوشتهاند: «رابرت مرداک، شرکت موبی و خانواده محسنی شرکاء صهیونیست‌ها بدانند: آرزوی تخریب خانواده‌ها در ایران را به گور می‌برند.»

تلویزیون ماهواده‌ای فارسی‌وان که به صورت شبانه‌روزی در حال پخش‌ فیلم‌ها و سریال‌های خارجی با دوبله فارسی است، بیش از یکسال است که فعالیت خود را بر روی ماهواده هاتبرد آغاز کرده است.

کارشناسان رسانه و جامعهشناسان کشور بارها نسبت به نفوذ خطرناک اين شبکه ماهوارهاي در ميان خانوادهها و جوانان هشدار داده و آثار زيانبار آن را براي بنيان خانواده و جامعه ايراني گوشزد کردهاند.