شیایو یوی ۴ ساله در حال گریه کردن در آغوش مادرش است. ظاهرا وقتی وی ۸ ماهه بوده از بیماری ناشناختهی رنج میرده است.

به گزارش افکار به نقل از خبرآنلاین؛ این ناراحتی نوعی تورم شکمی است که تاکنون شکم وی را یک متر بزرگ کرده است.

مادرش با مراجعه به چندین دکتر و بیمارستان سعی کرده این بیماری را درمان کند اما تا کنون موفقیتی حاصل نکرده است.