محققان بریتانیایی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در نگاهی کلی و فراگیر الکل از مواد مخدری مانند هروئین و کوکائین نیز خطرناکتر بوده و میتواند تأثیرات ویرانکنندهتری هم برای فرد و هم برای اجتماع داشته باشد.

محققان بریتانیایی در این تحقیق به بررسی موادی مانند الکل، کوکائین، هروئین، اکستازی و ماریجوانا پرداخته و آنها را بر اساس قدرت تخریبشان برای شخص مصرف کننده و همچنین برای جامعه رده بندی کردند.

معیارهای مد نظر در این تحقیق مانند میزان ایجاد اعتیاد و آسیب رسانی به بدن انسان در کنار موارد دیگری مانند آسیب به محیط زیست، فروپاشی خانواده‌ها و تحمیل هزینه‌های اقتصادی مانند هزینه‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و زندان بوده است.

هروئین، کراک و شیشه مرگبارترین مواد لقب گرفته‌اند اما با در نظر گرفتن تأثیرات گسترده‌تر اجتماعی بر جامعه و هم بر فرد الکل، هروئین و کراک و کوکائین مرگبارترین مواد بوده‌اند. به طور کلی هم الکل در رده نخست مرگبارترین مواد قرار گرفته و پس از آن هروئین، کوکائین، ماریجوانا و LSD در رده‌های بعدی جای گرفتند.

هزینه انجام این تحقیق از سوی مرکز مطالعات جرایم و عدالت بریتانیا پرداخت شده و روز دوشنبه در مجله پزشکی لنست منتشر شده است.
محققان معتقدند اختصاص این میزان امتیاز به الکل به دلیل استفاده گسترده‌تر از آن و پیامدهای ویرانگر آن نه تنها برای مصرف کننده بلکه برای اطرافیان اوست.

«ویم فن دن رینک» استاد روانشناسی و اعتیاد دانشگاه آمستردام می‌گوید: فقط کافی است به مسائلی فکر کنید که در اثر مصرف الکل در یک مسابقه فوتبال پیش می‌آید.

مصرف بیش از حد الکل تقریبا باعثآسیب رساندن به همه سیستم‌های بدن می‌شود.این ماده همچنین با میزان بالاتر مرگ مرتبط بوده و درصد بیشتری از جرایم را نیز نسبت به هر ماده مخدر دیگری از جمله هروئین به خود اختصاص می‌دهد.

اما کارشناسان معتقدند غیرقانونی کردن الکل کاری غیرعملی و نادرست است. لسلی کینگ، مشاور مرکز مانیتورینگ مواد و الکل اروپا و یکی از نویسندگان این تحقیق می‌گوید: ما نمی‌توانیم به ممنوعیت الکل روی بیاوریم و به روزهای گذشته بازگردیم.الکل قویاً در فرهنگ ما ریشه دوانده و بیرون نخواهد رفت.

کینگ گفت: کشورها باید مصرف کنندگان مشکل دار را هدف قرار دهند و نه اکثریت گسترده‌ای از مردم را و در این زمینه دولت‌ها باید به برنامه‌های آموزشی و افزایش قیمت الکل به طرزی روی بیاروند که این ماده زیاد در دسترس نباشد.

محققان در این تحقیق به کشورها توصیه کرده‌اند که طبقه‌بندی مواد در کشورهایشان را مورد بازبینی قرار دهند. برای مثال سال گذشته در بریتانیا مجازات داشتن ماریجوانا افزایش یافت.

فن دن برینک میگوید: چیزی که دولتها تصمیم به غیرقانونی بودن آن میگیرند همیشه مبتنی بر علم نیست و به عقیده وی، ملاحظات موجود در مورد سود و مالیات کالاهایی مانند مشروبات الکلی و دخانیات میتواند بر تصمیم دولتها برای قانونمند کردن استفاده از این مواد تأثیرگذار باشد.