به گزارش افكار، بسیاری از کارشناسان علوماجتماعی و روانشناسان نبودن تفاهم و مدیریت صحیح برای حل بحرانهای زندگی را سرمنشأ پیدایش مشکلات و مشاجرات زناشویی میدانند. به عقیده آنها وضع قوانین و اجرای صحیح آنها در خانواده، در بهرهمندی از ازدواجی موفق و شاد نقش مهمی دارد.

قانون اول
تحقیقات نشان داده است، هنگامی که مشاجرات میان همسران بیش از یک شبانه‌روز به طول بینجامد و راه‌حلی برای خاتمه دادن به آن پیدا نشود، بر روابط میان زوجین تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. بنابرایننخستین قانونی که بهتر است در خانواده وضع شود، قرار دادن زمان معین برای حل درگیری‌ها و اختلافات است.متخصصان معتقدند، خشم یک پاسخ دفاعی فیزیکی و احساسی است که در روابط خانوادگی سالم، میان زوجین به وجود می‌آید و این مسئله طبیعی است. آنچه اهمیت دارد کنترل و مدیریت بحران در زمان مشخص بوده و بهتر است قبل از اینکه روز به پایان برسد برای این مشکلات راه حل مناسبی پیدا شود و زن و شوهر بدون استرس و نگرانی برای روز کاری دیگر آماده شوند.

قانون دوم
بازگو کردن مشکلات و توقعات در پایان هر روز، قانون دیگری است که اجرای آن به بهره‌مندی از یک زندگی شاد و موفق کمک می‌کند.بسیاری از زوجین زمانی مشکلات و انتظارات خود را بیان می‌کنند که مدت زمان زیادی از آن گذشته و به مجموعه مشکلات قبلی که همچنان در محفظه خاطرات تلخ نگهداری می‌شوند، اضافه شده است.
زمانی که زوجین در پایان هر روز و باتوجه به شرایط عاطفی و روحی همسر بدون نگرانی، توقعات و مشکلات خود را بازگو کنند، حل مشکلات نتیجه بخش‌تر خواهد بود.

قانون سوم
رازدار بودن قانون دیگری است که برای دستیابی به ازدواج شاد باید مورد توجه قرار گیرد.بسیاری از زوجین بویژه در سال‌های نخست زندگی مشکلات خود را با پدر و مادر و دیگر اطرافیان، در میان گذاشته و از آنها برای حل مشکلات نظرخواهی می‌کنند.
به عقیده متخصصان، زن و شوهر باید به تنهایی درباره رفتارهای خود قضاوت کنند و در صورتی که به نتیجه قابل‌قبولی دست پیدا نکنند، مراجعه به مشاوره خانواده، بهترین راه حل خواهد بود.

قانون چهارم
یک قانون روانشناسی بر این اصل استوار است، زمانی که افراد تلاش می‌کنند، شخصیت شکل گرفته فرد دیگری را تغییر داده و آن را مانند خمیری قابل انعطاف به هر شکل که می‌خواهند دربیاورند، اوضاع آن‌طور که باید پیش نمی‌رود. به عقیده متخصصان،تغییر دادن رفتارها و خصوصیات اخلاقی شریک زندگی افراد را از دست یافتن به اهداف اصلی زندگی مشترک دور خواهد کرد.
همسران باید توجه داشته باشند تنها پیدا کردن اهداف مشترک و تلاش برای گسترش و قدم برداشتن هم‌سو به سمت مرزهای موفقیت، نتیجه‌بخش خواهد بود.
در غیر این‌صورت تلاش برای ایجاد تغییرات رفتاری و شخصیتی بی‌نتیجه خواهد بود.

قانون پنجم
آمارها نشان می‌دهد،زوج‌های شاد و موفق تعطیلات را با یکدیگر سپری کرده و برای تحقق اهداف و علائق مشترک تلاش می‌کنند.به عبارت دیگر همسران شاد، از هر فرصت و موقعیتی استفاده می‌کنند که ساعاتی از روز تعطیل را بی‌توجه به دغدغه‌ها و مشکلات، بر تحقق اهداف مشترک تمرکز کرده و خاطرات شاد و فراموش نشدنی را برای یکدیگر ماندگار کنند.

قانون ششم
اعتماد و بخشش دو قانونی است که وضع و اجرای آن در خانواده، کلید حل مشکلات زناشویی خواهد بود.لجبازی‌های کودکانه، اعتماد نداشتن و بدبینی سبب می‌شود که فاصله عاطفی میان همسران زیاد شده و تحقق اهداف مشترک، برای آنها ناممکن شود. همسران خوشحال و موفق، اشتباهات یکدیگر را پذیرفته، برای رفع آن تلاش می‌کنند و با ذره‌بین رنگارنگ خوش‌بینی به زندگی می‌نگرند.

قانون هفتم
تمجید و بازگویی صفات مثبت همسران و در مقابل انتقادهای سازنده، قانون دیگری است که باعث بهبود روابط همسران و بهرهمندی از یک زندگی شاد و موفق خواهد شد.زمانی که مرد یا زن به تغییرات فیزیکی و روانی شریک زندگیشان توجه کنند روابط عاطفی میان آنها مستحکم خواهد شد.استفاده از واژگانی مانند امروز سرحال به نظر میرسی یا از اینکه این روزها غمگین هستی، متأثر هستم، نشانه توجه داشتن به یکدیگر است و سایههای بیتفاوتی و بیخیالی را از زندگی دور خواهد کرد.