به گزارش افکارنیوز،

هیچ صحنه ای از این قشنگ تر نیست ...