به گزارش افکارنیوز،

مجید فراهانی در تذکری پیش از دستور در صد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی گفت: شهرداری تهران تأخیری در ارائه سند برنامه سوم داشته زیرا قرار بود این سند تا پایان اردیبهشت ارائه می‌شد اما تا کنون ارائه نشده است.

اخبار اجتماعی- وی افزود: رعایت قانون و مصوبات شورا انتظار اعضای شورا از شهردار تهران است تا به این ترتیب زمینه اداره شهر فراهم شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر همین اساس و به موجب قانون به شهردار تهران در خصوص ارائه سند برنامه پنج ساله شهرداری تهران تذکر می دهم.

وی ادامه داد: براساس ماده ۹۴ برنامه پنج ساله شهرداری موظف است سند برنامه را تا پایان اردیبهشت به شورا ارائه می‌کرده است.

فراهانی افزود: قرار بود اقدامات و برنامه و همچنین جداول هدف گذاری برنامه و برنامه های راهبردی و برنامه‌های اولویت دار در این سند گنجانده شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه علیرغم پایان مهلت قانونی هنوز این سند ارائه نشده است.