به گزارش افکارنیوز،

 حمیدرضا شیران با بیان اینکه مبلغ ذکر شده شامل فطریه عام و سادات بوده است، ادامه داد: این مبلغ تنها بخشی از فطریه پرداختی مردم بود که در مرحله اول به حساب مددجویان واجدشرایط واریز شد.

اخبار اجتماعی-​وی با اشاره به اینکه پرداخت فطریه در شش سرفصل پرداخت می شود، افزود:  تامین هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج، کمک هزینه دانشجویان، مساعدت های موردی، تامین لوازم ضروری، پرداخت اجازه مسکن و پرداخت هزینه های درمان (فرانشیز) سرفصل های است که فطریه برای آنها پرداخت می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران تاکید کرد: بر اساس نیاز سنجی مددکاران خانوارهای واجد شرایط معرفی و بر اساس نیاز آنها فطریه از طریق صندوق امداد ولایت به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

شیران یادآور شد: برای 2991 خانوار فطریه عام و 200 خانوار فطریه سادات واریز شده است.

وی خاطر نشان کرد: مبلغ پرداختی تنها بخشی از فطریه مردم روزه دار استان تهران بوده است که در مرحله اول مددجویان تعلق گرفت و در روز جاری نیز مابقی فطریه دریافتی مردم  استان از طریق صندوق امداد ولایت برای دیگر مددجویان واجد شرایط واریز می شود.

شیران گفت: کفارات عمد و غیر عمد نیز به خرید نان و ماکارونی برای مددجویان اختصاص می یابد.

لازم به ذکر است آمار نهایی فطریه پرداختی مردم روزه دار استان تهران به زودی از طریق رسانه های جمعی به اطلاع مردم عزیز استان می رسد.