دانشمندان پی بردند ارتباط خاصی بین ویتامین D و ژنهای مرتبط با سرطان و بیماریهای ناشی از کاهش تاثیرات خودایمنسازی وجود دارد.

به گزارش ایسنا؛ بر اساس مطالعه انجام شده توسط گروهی از محققان در دانشگاه آکسفورد، کمبود ویتامین D یک عامل خطرساز برای مجموعه‌ای از بیماری‌ها از جمله اسکلروسیس دیابت نوع یک و آرتروز است.

در این مطالعه محققان اشاره کردند یک سری از مدارک وجود دارد که نشان می‌دهد کمبود ویتامین D یک عامل خطرساز برای بعضی از بیماران است، اما دلیل دقیق چگونگی تاثیرگذاری آن مشخص نیست، البته این در حالی است که محققان معتقدند ممکن است مسائل ژنتیکی با این موارد در ارتباط باشند.

محققان، این اثر و ارتباط بین دریافت کنندهها و ویتامین D را بررسی کردند و دریافتند: ویتامین D بر ایجاد سرطانها و بیماریهای مرتبط با کاهش تاثیرات خودایمنسازی، موثر است.