به گزارش افکارنیوز،

سردار کمال هادیانفر اظهار داشت:طرح شهرداری تهران در حوزه طرح ترافیک قرار است به صورت مکتوب به پلیس راهور ارسال شود.

اخبار اجتماعی-وی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح در شورای شهر تهران و شورای ترافیک به تصویب رسیده اما هنوز تائیدیه راهور را ندارد گفت:تمامی دستگاه‌ها نباید اقدامی را انجام دهند که سبب افزایش هزینه‌های مردم به ویژه در شرایط فعلی شود.تاکید ما این است که همه دستگاههای دولتی مراعات حال مردم را داشته باشند.