به گزارش افکارنیوز،

در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش با صدور دستورالعملی، اهداف دوره‌های تحصیلی نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوب نهصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.

اخبار اجتماعی- در این ابلاغیه ساحت‌های ششگانه تعلیم و تربیت به تفکیک دوره‌های تحصیلی آمده است و یک هدف فراساحتی نیز تعریف شده است.