به گزارش افکار نیوز ، حمیدرضا مختارنژاد مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در گفتوگو با فارس، در خصوص دایر یا تعطیل بودن مدارس امروز تهران اظهار داشت: مدارس تهران در تمام مقاطع امروز دایر است و تنها در صورتی که شمارش آرا در برخی مدارس ادامه داشته باشد، در صورت صلاحدید مدیر آموزش و پرورش منطقه تعطیل اعلام میشود.

وی افزود: آموزش و پرورش برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس در روز جاری ندارد.

والدین دانشآموزان مدارسی که شمارش آرا در این مدارس ادامه دارد، با مدیر مدرسه یا منطقه آموزش و پرورش برای اطلاع از تعطیلی یا عدم تعطیلی مدارس تماس بگیرند.