به گزارش ايسنا، هنري ماركرام محقق موسسه تكنولوژي سوئيس معتقد است، تنها راه فهم درست عملكرد و كارايي مغز انسان، ساخت نمونهاي مجازي از مغز است تا بتوان براي آزمايشات مختلف و بررسي كارآيي و ناكارآمدي مغز استفاده كرد.

در پروژه ساخت مغز مجازی انسان، صدها هزار قطعه از پازل مغز از جمله ساختار کانال‌های یونی و مکانیسم تصمیم‌گیری کنار هم قرار می‌گیرند تا یک ابرمدل رایانه‌ای یا مغز مجازی خلق شود.

در صورت محقق شدن این ایده، مغز مجازی قابلیت یادگیری و توانایی‌های پیچیده شناختی مانند مغز انسان را خواهد داشت.

این پروژه بحثبرانگیز با اظهار نظرهای متفاوت دانشمندان روبه‌رو شده است؛ برخی معتقدند که مغز مجازی به هیچ عنوان کارآیی نخواهد داشت و برخی دیگر عقیده دارند که این مغز نمی‌تواند عملکردی مشابه مغز انسان داشته باشد.

پروژه مغز مجازی در لیست نهایی دو طرح شاخص اتحادیه اروپا قرار گرفته است و در صورت انتخاب، کمک مالی بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار به این پروژه اختصاص می‌یابد.

برای اجرای این پروژه باید نخست در خصوص حجم مغز تصمیم‌گیری شود. سپس مدل ریاضی نورون‌ها طراحی شده و از طریق سیناپس‌های مجازی با یکدیگر مرتبط می‌شوند. برای ارسال سیگنال‌های ارتباطی حتی ابررایانه‌ای در مقیاس Exa‌ با قدرت یک میلیارد میلیارد محاسبه در ثانیه نیز نمی‌تواند عملکردی مشابه سرعت مغز انسان داشته باشد.

گام نهایی راه‌اندازی نورون‌ها و سیناپس‌ها برای بررسی عملکرد سیستم مغز مجازی است.

آزمايشاتي بر روي مغز صورت ميگيرد تا مشخص شود كه آيا سلولها و سيناپسها با داده هاي آزمايشي مطابقت دارند.