این هنرپیشه در یکی از پمپ بنزین‌های تهران، با وجود تاکید ناظران مبنی بر تخلف وی در صحنه تصادف، پیش از رسیدن ماموران انتظامی به نحوی کاملاً بارز از صحنه مربوطه گریخت.

«فرامرز. ح» شهروند تهرانی که خودرویش به دلیل بی‌احتیاطی و عدم توجه به حق تقدم توسط هنرپیشه یاد شده دچار خسارات جدی شده است، با ابراز گلایه از این نوع رفتارها که در جامعه بازتاب نامناسبی دارد، گفت: «از کسی که به هر حال بنا به امکانی که کشورمان در اختیارش قرار داده تا در بین عموم مطرح شود، این نوع رفتارها به هیچ وجه شایسته نیست.»

وی افزود: «از طرف دیگر، این رفتار ناشایست در حالی توسط این بازیگر مشاهده شد که معمولا این گروه از مردم خودشان را الگوی جامعه می‌دانند؛ بنابراین تردیدی نیست که امثال او باید مراقب رفتارهایشان باشند و از سایرین بیشتر به قانون و حقوق عمومی احترام بگذارند.»

این شهروند تهرانی گفت: «با استشهادی که در محل وقوع حادثه و بنا به شهادت ناظران تهیه شده است از این فرد خاطی به مراجع قضایی شکایت کرده و پیگیر است تا حداقل این فرد متنبه شده و دریابد که بی‌احترامی به قانون به هر شیوه و در هر موقعیتی پسندیده نیست.»