به گزارش افکارنیوز،

عقاب ها بسیار تهاجمی هستند و هدف آنان از این مبارزه برای نشان دادن نوعی جنگ قدرت می‌باشد.این تصاویر در حیات وحش لهستان به ثبت رسیده است.