به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، براي توليد اين ساختار، روي يک پليمر الگوهاي مورد نظر ايجاد شده و سپس پليمر شسته ميشود. آنچه باقي ميماند خطوطي نازک از نانوذرات روي زيرلايه شيشه است. اين سيستم قادر است سيگنالها را به مسافتهاي دورتري نسبت به سيستمهاي فعلي انتقال دهد.

در مقاله‌ای که اخیرا توسط محققان دانشگاه رایس در نشریه «Nano Letters» به چاپ رسیده، چنین گزارش شده است که آرایه‌هایی نامنظم از نانوذرات طلا که دارای ابعادی در حد ۱۵۰ نانومتر هستند، می‌توانند همانند یک دستگاه انتقال موج عمل کرده و سیگنال‌ها را با سرعتی چند ده برابر دستگاه‌های معمولی انتقال دهند. با این کار می‌توان انتقال انرژی را در ادوات اپتوالکترونیکی بهبود داد.


برای این کار پژوهشگران دپارتمان مهندسی برق و شیمی راهی یافتند که با استفاده از آن بتوان نانوذرات طلا را به ‌صورتی خطی روی یک زیرلایه شیشه قرار دهند. این خطوط نانوذرات قادرند سیگنال‌ها را از یک نانوذره به نانوذره دیگر در مسیرهایی چند میکرونی انتقال دهند که این مقدار با مقادیری که پیش از این به ‌دست آمده، تفاوت زیادی دارد.

«لینک» از محققان این پروژه می‌گوید: تولید ساختارهایی با شکل هندسی مختلف با استفاده از نانوذرات طلا بسیار ساده است. این گروه تحقیقاتی از پرتوهای الکترونی برای ایجاد کانال روی پلیمر استفاده کردند، این پلیمرها روی شیشه هستند. با این کار می‌توان نانوذرات را به اشکال مختلف روی شیشه ایجاد کرد. نانوذرات طلا را می‌توان با استفاده از نیروی ستونی به شکل کانال درآورد. زمانی که پلیمرها از سطح شیشه شسته می‌شوند، خطوط نانوذرات طلا روی سطح باقی می‌ماند. فاصله این نانوذرات از هم تقریبا چند نانومتر است.

پلاسمون به امواج الکترونی گفته می‌شود که در صورت اعمال یک تحریک خارجی ایجاد می‌شود. منشاء این تحریک می‌تواند امواج الکترومغناطیس باشد. زمانی که امواج الکترومغناطیس نظیر نور تابیده می‌شود، نانوذرات با هم برهمکنش داده که با این کار سیگنال‌ها را از خود عبور می‌دهند.

«لینک» می‌گوید: پلاسمون‌های تاریک فاقد دوقطبی خالص بوده که با این کار دیگر امکان برهمکنش با نور وجود نخواهد داشت. اما پلاسمون‌های مورد استفاده در این پروژه به ‌طور کامل تاریک نیستند، به ویژه در حالتی که بی‌نظمی وجود داشته باشد. بنابراین ما قادر هستیم انرژی را در مسافت‌های خیلی طولانی‌تر از آنچه که تا کنون دیده شده، انتقال دهیم.نتایج این تحقیق در قالب مقاله‌ای تحت عنوان «Electromagnetic Energy Transport in Nanoparticle Chains Via Dark Plasmon Modes» در نشریه «Nano Letters» به چاپ رسیده است.