به گزارش افکارنیوز ،داوود کربلایی، مدیر امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفتوگو با فارس با اشاره به افزایش ۲۸ درصدی میزان اعتبار وام شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱ ـ ۹۰، گفت: دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی میتوانند تا سقف ۶۰۰ هزار تومان وام شهریه دریافت کنند.

به گفته وی اعتبار وام‌ شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیم‌سال دوم تحصیلی ۹۱ ۹۰ به میزان ۳۶ میلیارد ریال از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شده است.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توانند در ۴ مرحله و در هر مرحله ۱۵۰ هزار تومان دریافت وام شهریه داشته باشند.