به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سردار 'حمید صدرالسادات' به تصویب قانون جدید خدمت وظیفه عمومی در ۲۲ آبان ماه سال جاری اشاره كرد و افزود: بر اساس شیوه نامه ابلاغی ستاد كل نیروهای مسلح مشمولان اضافه خدمت غایبینی كه خود را تا سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۱به منظور انجام خدمت دوره ضرورت معرفی كنند، بخشیده خواهد شد، در غیر این صورت مطابق قانون جدید خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد می شود.

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در ادامه با بیان اینکه بر اساس این ابلاغیه اضافه خدمت سنواتی همه کارکنان وظیفه حین آموزش و در حال خدمت سربازی نیز بخشیده می‌شود، خاطر نشان کرد دو سوم اضافه خدمت کارکنان وظیفه ای که تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری دارای این نوع تنبیه انضباطی هستند هم بخشیده می شود.

وی با اشاره به اینکه در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی برای مشمولانی که در موعد مقرر برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس + ۱۰) مراجعه نکنند، از سه تا شش ماه اضافه خدمت به عنوان تنبیه و مجازات در نظر گرفته شده است، تاکید کرد مشمولانی که با سه ماه تاخیر وضعیت خدمتی خویش را مشخص کنند با سه ماه اضافه خدمت و مشمولانی که بیش از سه ماه تاخیر داشته باشند، با شش ماه اضافه خدمت مجازات خواهند شد. همچنین مشمولین با تاخیر بیش از یک سال، فراری محسوب و ضمن دستگیری به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

سردار صدرالسادات تاكید كرد از آنجا كه مهلت ایجاد شده برای بخشش اضافه خدمت مشمولان غایب قابل تمدید نیست، لذا توصیه می شود آنان برای بهرهمندی از این امتیاز و مواجه نشدن با تبعات ذكر شده و محرومیتهای حاصل از غیبت در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، هر چه سریع تر به منظور تعیین تكلیف وضعیت خدمتی خود به یكی از دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه كنند.