حمیدرضا حاجیبابایی، وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس، درباره برنامه ایام نوروز دانشآموزان اظهار داشت: اعتقاد ندارم تعطیلات نوروز برای تربیت تعطیل است بلکه تربیت هیچگاه تعطیل نیست.

وی با بیان اینکه قصد نداریم در ایام تعطیلات نوروز برنامه‌های خسته‌کننده به دانش‌آموزان ارائه دهیم، گفت: به عنوان مثال ورزشکاری که برای یک‌هفته به تعطیلات می‌رود، برای آنکه روی فرم باقی بماند، یک‌سری نرمش‌ و ورزش را در روز انجام‌ می‌دهد اما تمام وقتش به ورزش کردن نمی‌گذرد.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه در طول ایام نوروز نیز برای دانش‌آموزان برنامه‌های ارائه می‌شود که ایام درس و مدرسه یادآوری شود، ادامه داد: بهترین نوع تربیت، زمانی است که خانواده‌ها با هم هستند و اقوام همدیگر را می‌بینند؛ حضور دانش‌آموزان در کنار والدین بهترین نوع تربیت محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این وعده را می‌دهید که در طول ایام نوروز تکلیف اضافی و سنگین به دانش‌آموزان داده نشود، بیان کرد: بنده در تحول بنیادین از کتاب سنگین، از ساعات سنگین، از روزهای سنگین و برنامه‌های سنگین عبور کرده‌ام؛ در تحول بنیادین به طور مستقیم به «متناسب‌سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی‌ها و ویژگی‌های دانش‌‌آموزان» اشاره شده است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: لذا بنده اعتقاد به برنامه زیاد ندارم بلکه دانش‌آموز باید از حفظ محوری به سمت فکر و اندیشه برود.