حاشیه نشینی ۶۰ درصد مردم چابهار

شهردار چابهار با بیان اینکه ۶۰ درصد جمعیت شهر چابهار در حاشیه و بافت فرسوده زندگی می‌کنند اظهار داشت: بنیاد مسکن اخیراً به محدوده‌های حریم شهر و روستایی چابهار ورود کرده و سازمان شهرداری نیز ورود جدی به این قضیه داشته، اما این شهر درآمد‌های پایدار آنچنانی ندارد و برای رسیدگی به مسئله حاشینه نشینی در چابهار نیازمند تلاش‌های گسترده در سطح استانی و ملی هستیم.

اخبار اجتماعی-حقانی با شاره به اینکه جلساتی با نماینده شهر چابهار درخصوص کاهش حاشیه نشینی در این شهر برگزار کرده ایم، ادامه داد: برنامه‌های اجرایی ما در قالب ستاد بازآفرینی پایدار شهری متشکل از مجموعه دستگاه‌های اداری شهرستان و فرمانداری انجام می‌شود، اما با توجه به رشد بالای حاشیه نشینی به واسطه مهاجرت و خشکسالی در این منطقه نمی‌توان انتظار داشت هریک از ادارات به تنهایی قادر به حل مشکل حاشیه نشینی در منطقه باشند.

شهردار چابهار یادآور شد: منطقه آزاد چابهار هنوز آب شیرین کن مستقلی برای خود ندارد و از آبی که برای شهر‌های مختلف استان تولید می‌شود استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع محدوده و حریم شهر چابهار تعیین تکلیف شده است، بیان داشت: چابهار با وجود اینکه در حال حاضر دارای منطقه آزاد و ساخت و ساز‌های خوبی شده، اما همچنان درگیر محلات حاشیه نشین است.

حقانی در پایان مطلب با بیان اینکه درآمد منطقه آزاد چابهار ۱۰ برابر درآمد کل شهر چابهار است ابراز داشت: امیدواریم با حمایت‌های منطقه آزاد چابهار و هماهنگی دستگاه‌ها در این منطقه مشکلات چابهار از جمله حاشیه نشینی حل شود.