جواد آل حبیب روانشاس بالینی در ارتباط لزوم اطاعت پذیری کودکان در تربیت صحیح کودکان در یادداشتی اینچنین می نویسد:​ پدر و مادر در تربیت فرزندان، وظیفه بزرگی دارند. آنان هستند که شخصیت آینده کودک را مى سازند. نحوه برخورد و تعامل با کودک در ساختن شخصیت او بسیار موثر است، چه اینکه پدر و مادرانی هستند با سهل انگاری و آزادی های بیش از حد موجب تخریب شخصیت فرزند شده و فردی لاابالی به جامعه تحویل می دهند یا والدینی که با سخت گیری های بیش از حد، فرزندی وارد جامعه می کنند با عقده های فراوان. به هر حال امروزه تعادل در تعامل با کودک بر کسی پوشیده نیست.

کودکان باید اطاعت از پدر و مادر را یاد بگیرند

به گزارش افکارنیوز، این روانشناس بالینی در ارتباط آموزش اطاعت کودک از پدر و مادر اینگونه می نگارد:کودک اگر بر فرمان پذیرى از پدر و مادر عادت نکند، پندها، راهنمایى ها و دستورهاى اصلاح گرانه و تربیتى آنان را به دیده پذیرش نخواهد نگریست. از این رو مشکلات زیادى براى خود، پدر و مادر و اجتماع خواهد آفرید و ارزش ها را زیر پا خواهد نهاد و تمام قوانین، آداب و رسوم وضع شده و پذیرفته شده از جانب دولت و عرف اجتماع را نادیده خواهد گرفت.  در این رابطه حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام فرمودند:  جسارت فرزند بر پدر در سنین خردسالى، او را در سن بزرگسالى به مخالفت با وى خواهد کشانید.

تربیت تربیت کودک والدین نقش والدین در تربیت کودک

چگونگی نهادینه کردن اطاعت از والدین در وجود فرزندان

آل حبیب کارشناس ارشد روانشناس بالینی در ارتباط کیفیت  نهادینه کردن اطاعت از والدین افزود: تربیت کودک براساس فرمان پذیرى و پیروى از پدر و مادر تلاشى پى گیر از جانب آنان را مى طلبد تا وى را بر این کار عادت دهند; زیرا کودک در این مرحله از زندگى در پى بناى شخصیت و استقلال ذاتى خود است. از این رو به کوشش اضافى پدر و مادر نیازمند است. بهترین ابزار تمرین کودک بر فرمان پذیرى، آن است که احساس عشق و محبت کند. دکتر یسرى عبدالمحسن مى گوید: مهم ترین عواملى که کودک را بر طاعت و فرمانبردارى مساعدت مى کند ... محبت ودوستى اى است که از جانب تمام افراد خانواده احساس مى کند.

بنابراین، اگر کودک از جانب پدر و مادر محبت، دوستى و جایگاه ویژه اى را احساس کند، خواهد کوشید که این جایگاه را به منظور فراهم ساختن رضایت آنان، حفظ کند؛ مهم ترین مصداق رضا، اطاعت از آنان است. رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم)فرموده است: خدا رحمت کند بنده اى را که فرزندش را بر کارهاى نیک یارى دهد، به سبب احسان، مدارا، آموزش و ادب آموزى به وى.

همچنین فرمودند: خدا رحمت کند کسى را که فرزندش را بر کارهاى نیکش یارى دهد، در حالى که از زشتى هایش مى گذرد و در خلوت خود وخدا برایش دعا مى کن.

تربیت کودک روان شناسی تربیت کودک

بازتاب عشق ورزى پدر و مادر به کودکان

جواد آل حبیب در مورد عشق ورزی به کودک چنین نگاشتند: کودکى که در خانواده از محبت و منزلت لازم برخوردار باشد، در انجام فرامین پدر و مادر ـ با آن که استقلال طلبى را دوست دارد ـ هیچ احساس کوچکى و خوارى نخواهد کرد. هم چنین به واسطه همین محبتى که از آن برخوردار است، آمادگى تقلید از رفتار پدر و مادر در وجودش ریشه مى دواند، در نتیجه رفتار آنان بر او بازتاب پیدا خواهد کرد و به خواسته هاى آنان پاسخ مثبت خواهد داد. اگر با کودک به سان یک انسان بالغ و داراى منزلت و مقام برخورد شود، وى به آرامش روحى خواهد رسید و در امور مربوط به خود با پختگى برخورد خواهد کرد، به گونه اى که پدر و مادر از او خشنود باشند. بر این اساس، فرمان پذیرى از پدر و مادر را تمرین خواهد کرد، بلکه به تمام ارزش هایى که از پدر و مادر خود یا از مدرسه و جامعه آموخته است، گردن خواهد نهاد.

https://instagram.com/alehabib.javad

بیشتر بخوانید:

راه حل طلایی درمان بی قراری های شبانه نوزادان و شیرخواران