عبدالرضا امیدوار شهری در گفتوگو با فارس اظهار داشت: سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشور شده است و طی روزهای یکشنبه تا دوشنبه بعد از ظهر، مناطق شمال غرب، غرب و دامنههای زاگرس مرکزی و دامنههای البرز، سواحل دریای خزر و بهتدریج استانهای واقع در مرکز و شمال شرق و از روز سهشنبه سواحل دریای خزر و شمال شرق تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.

وی ادامه داد: بنابراین برای مناطق مذکور طی روزهای یاد شده بارش برف و باران، وزش باد و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت سواحل دریای خزر و خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

امیدوار افزود: طی ۴۸ ساعت آینده برای برخی نقاط غرب و جنوب غرب وزش باد و گرد ‌و خاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل پیش‌بینی سازمان هواشناسی عنوان کرد: آسمان تهران امروز کمی ابری در پاره‌ای نقاط نیمه‌ابری و در اوایل شب با بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود و بیشینه و کمینه دما ۸ و صفر درجه سانتی‌گراد است.

وی بیان کرد: آسمان تهران فردا ۱۵ اسفند نیمه ابری در پاره‌ای نقاط با وزش باد شدید همراه است و بیشینه و کمینه دما ۶ و یک درجه سانتیگراد زیر صفر است.

امیدوار خاطرنشان کرد: روز سه شنبه ۱۶ اسفند آسمان تهران صاف در پارهای نقاط با غبار صبحگاهی همراه با وزش باد و در اواخر وقت افزایش ابر همراه است و بیشینه و کمینه دما در این روز ۷ و ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر است.