به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در گذشته حساسیتی که امروز برای انتخاب نام و نام خانوادگی وجود دارد ، درمیان خانواده ها نبود به همین دلیل برخی از واژه ها و القاب نامناسب برای افراد برگزیده می شد که در بسیاری موارد آنها تقاضای تغییر آن را داشتند که امکانپذیر نبود.

اما مدتی است که سازمان ثبت احوال شرایطی را برای تغییر نام و نام خانوادگی مغایر با اصول و ارزشها و همچنین واژگان و القاب نامناسب فراهم کرده است بطوریکه مردم می توانند با مراجعه به شعب ثبت احوال نسبت به این تغییرات اقدام کنند.

مدیر ثبت احوال استان تهران در مورد تغییر نام خانوادگی گفت: تغییر نام خانوادگی نسبت به گذشته راحت تر شده است به طوریکه از سوی کارشناسان سازمان دلایلی برای این کار اعلام شده است.

علل تغییر نام خانوادگی

سید احمد قشمی افزود: تغییر نام خانوادگی در شرایطی امکان پذیر است که ۱ - نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد مانند بیچاره، قموشی، گرگی

۲ - نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد مانند فلاح ناگریز لنگرودی، امیری پور مقدم

۳ - هر گاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.

۴ - تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با ناپدری باشد.

۵ - هرگاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش آید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد.

۶ - نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزشهای اسلامی باشد مانند بی دین، شیطان پرست

۷ - نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد مانند سرهنگ، خان، مهندس

۸ - نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل نامناسب باشد مانند مشهدی، اصفهانی

همچنین افراد می توانند در موارد ذیل حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست کنند.

۹ - نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد مانند حیدری علی آبادی، تبریزی مقدم

۱۰ - نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد مانند محمدی، قشقایی، اینانلو صابری

۱۱ - نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از مشاغل باشد قاسمی زرگر، حمیدی طباخ

۱۲ - نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه، حرف، عدد یا کلمه زائد باشد مانند ق یاوری، نبوی هفت، نهنگ محسنی

مدیر ثبت احوال استان تهران دراین خصوص گفت: از ابتدای سال تا پایان دیماه ۱۰ هزار و ۵۲۲ مورد تغییر نام خانوادگی و همچنین هزار و ۶۲۸ تغییر نام نیز در ثبت احوال تهران انجام شده است.

قشمی تاکید کرد: افراد با داشتن یکی از دلایلی که در بالا ذکر شد برای تغییر نام خانوادگی خود به یکی ازشعب سازمان ثبت احوال مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که در زمان کوتاهی می توانند نسبت به تغییر نام خانوادگی خود اقدام نمایند.