سرهنگ ابوالقاسم باقري رييس کلانتري ۱۱۹ مهرآباد جنوبي در گفتگو با خبرنگار ما به تشريح جزييات خبر فوق پرداخت.
به گفته وی در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و پاسخگویی به مطالبات مردمی برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر در محله مهرآباد تهران به طور ویژه در درستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر کلانتری قرار گرفت.
سرهنگ باقری اضافه کرد: ماموران تحقیقات گسترده خود را در محدوده مناطق جرم خیز آغاز تا اینکه موفق شدند هنگام گشت زنی به راننده و سرنشین یک دستگاه خودرو پیکان که در حال فروش مواد مخدر بودند را شناسایی و دستگیر کنند.
این مقام مسئول در پلیس پایتخت در پایان با اشاره به اینکه در بازرسی از متهمان مقادیر قابل توجه ای حشیش کشف شده است، خاطر نشان کرد: پرونده ای در این رابطه تشکیل و به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.