به گزارش افکارنیوز به نقل از ۲۴، اسفنج و صابون غذاهای مورد علاقه "کری” هستند.
تربیلکوک اسفنجها را یا همراه با سسها و ادویه های مختلف مصرف کرده و یا اینکه آنها را داخل غذا خیس کرده و می خورد.
در زمینه صابون نیز بیشتر صابونهای گیاهی و یا آنهایی که اسانس میوه دارند را ترجیح می دهد.
کری ۲۱ سال دارد و در یک کلینیک دندانپزشکی پرستار می باشد.
وی می گوید به دلیل این بیماری، اکثر اوقات با مشکلاتی از قبیل یبوست، اسهال، درد شدید معده و یا روده مواجه می شود.
پیکا، نوعی بیماری روانی است که باعثایجاد رغبت در انسان جهت خوردن مواد غیر خوراکی می گردد.