به گزارش افکارنیوز،

این ماجرا یک سال پیش به‌دنبال شکایت زن جوانی که مدعی بود مرد همسایه با ورود به خانه‌اش به او تعرض کرده است شروع شد.

اخبار اجتماعی-  با دستگیری سیامک به دستور قاضی پرونده و برای روشن شدن ادعای زن 35 ساله پرونده به پزشکی قانونی فرستاده شد. اما در گزارش پزشکی قانونی با توجه به اینکه آثار تعرض از بین رفته بود و هیچ ادله قانونی برای اثبات ادعای زن جوان در دادگاه وجود نداشت سرانجام این پرونده روی میز شعبه هشتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی رحمانیان قرار گرفت.​

در آغاز جلسه شاکی پرونده که مینا نام داشت به قضات گفت: این مرد همسایه طبقه بالایی ما بود و مدام مزاحمم می‌شد ولی من از ترس شوهرم به او حرفی نزدم تا اینکه روز حادثه همسرم ساعت شش صبح به محل کارش رفت و من تنها دراتاق خوابیده بودم که ناگهان مرد همسایه وارد خانه‌ام شد و به من تعرض کرد.

سپس متهم پای مـــــیز محاکمه ایستاد و در حالی که اتهام اش را قبول نداشت، گفت: من قبول دارم که با این خانم رابطه داشتم اما به درخواست خودش بوده است او از من پول می‌گرفت تا اینکه سر موضوع پول با من اختلاف پیدا کرد و حالا از من شکایت کرده است.

قضات دادگاه پس از بررسی پرونده و شنیدن اظهارات طرفین، مرد همسایه را به اتهام رابطه نامشروع به 99ضربه شلاق و یک سال تبعید ویکصدو بیست ساعت کار در خدمات شهری به‌ صورت رایگان محکوم کردند. این حکم صبح دیروزبا تأیید قضات دیوانعالی روبه‌رو شد.