به گزارش افکارنیوز به نقل از ابتکار: اين در حالي است كه روز گذشته وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه کسي نگران موضوع افزايش اجارهبها نيست، رسانهها اصرار بر نگراني دارند، گفت: هر زمان طرح باغشهر اجرا شد، به شما اطلاع ميدهيم. وزير راه و شهرسازي در پاسخ به پرسشي درباره نگراني مردم از افزايش اجارهبها در سال ۹۱ گفت: کسي نگران اين موضوع نيست و۳ سال است که به مردم اين اطمينان را ميدهم که قيمت اجاره افزايش نمييابد.وي عنوان کرد: هر کس در کشور نيازمند مسکن باشد، ما به او خانه ميدهيم، اما اگر در ونک خانه ميخواهد، ميتواند برود بخرد.وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت به مردم خانه ميدهد، تصريح کرد: سياستهاي اقتصادي در اجارهبها اثرگذار است و آنچه که در کشور رايج است و سود اوراق مشارکت ۲۰ درصد شده است، بازار اجاره به سمت رهن و اجاره پيش ميرود و چندان بازار تکان نميخورد. علي نيکزاد درباره ماليات بر خانههاي خالي اظهار داشت: کارهاي قانوني در رابطه با اين طرح را انجام دادهايم و بلوکبندي انجام شده است. وي عنوان کرد: زمان اجراي طرح ماليات بر خانههاي خالي برسد، اعلام کرده و درباره آن توضيح ميدهيم. وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: اميدوارم بازار مسکن بهگونهاي تنظيم شود که زمان اجراي اين طرح نرسد. نيکزاد درباره ارائه واحدهاي مسکوني مهر بدون امکانات آب، برق و گاز، گفت: اين موضوع را به شدت تکذيب ميکنم و دستور داده شده که بدون آب، برق، گاز و تلفن به کسي خانه ندهند.وي افزود: در مواردي بوده که خانواده اصرار دارند وسايل خود را در واحدها بگذارند و بعد از اينکه امکانات زيرساختي فراهم شد، اسکان پيدا کنند.وزير راه و شهرسازي عنوان کرد: اين موارد به تعداد انگشتان دست بوده که من گفتم انجام شود و استقرار وسايل براي مدتي انجام شده است.نيکزاد خاطرنشان کرد: اين اتفاق در البرز و پرند اتفاق افتاده که آنها نيز هماکنون داراي آب، برق، گاز و تلفن هستند. وزير راه و شهرسازي در پاسخ به پرسشي درباره زمان اجراي طرح باغشهر نيز گفت: هر زمان اين طرح اجرا شد، به شما خبر ميدهيم.نيکزاد در رابطه با تاکيد انبوهسازان براي افزايش قيمت هر مترمربع مسکنمهر در سال آينده عنوان کرد: ما تاکنون پيشنهادي از انبوهسازان نداشتيم، اما بهطور معمول برآوردها صورت ميگيرد و سپس به توافق ميرسيم.وي تصريح کرد: هر مترمربع مسکنمهر در قراردادهاي آتي نيز با همان قيمت ۳۰۰ هزار تومان ساخته ميشود و ۳۱۰ هزار تومان با آسانسوز خواهد بود.
تعاونی ها از مسکن مهر حذف شدند
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان هم گفت: تعاونی ها به دلیل همکاری نکردن با وزارت راه و شهرسازی پس از تذکرات بسیار از سوی وزیر راه و شهرسازی حذف شدند. حسن محتشم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه ادارات کل تعاونی از ابتدای انقلاب اسلامی موفقیت چندانی در بخش مسکن کشور نداشتند افزود: در ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر برنامه ریزی و ساماندهی متقاضیان مسکن از طریق تعاونی ها صورت می‌گرفت که وزارت تعاون افراد ثبت نام شده در مسکن مهر را ساماندهی و حدود ۵۰۰ نفر از افراد برگزیده بخش تعاون را به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی کرد. محتشم با بیان اینکه متقاضیان مسکن مهرمبلغی حدود یک میلیون تومان به صندوق توسعه تعاون به عنوان پیش پرداخت واریز کردند افزود: با واریز پیش پرداخت نام متقاضیان در سامانه مسکن مهر وارد می‌شد و ثبت نام به صورت کامل صورت می‌گرفت. عضو هیئت مدیره انبوه سازان در ادامه تصریح کرد: متقاضیان حق برداشت از صندوق توسعه تعاون که در حال حاضر به عنوان بانک توسعه تعاون است با امضای مدیران اداره کل تعاون این امکان وجود داشت. وی در ادامه تصریح کرد: با ورود انبوه سازان به حوزه مسکن مهر و درخواست آورده متقاضیان بین تعاونی ها و اداره کل مسکن و شهرسازی مشکل ایجاد شد. محتشم در ادامه توضیح داد: ‌ بانک توسعه تعاون به هیچ عنوان آورده متقاضیان را آزاد و اداره کل نیز نامه برای برداشت پول صادر نمی‌کرد. وی با بیان اینکه وزیر مسکن و شهرسازی در طول امسال چندین بار پیگیر این مسئله شد افزود: وزیر راه و شهرسازی در پی آزاد نکردن آورده متقاضیان از سوی تعاونی ها تذکراتی را برای حذف تعاونی از بخش مسکن مهر داد.