به گزارش افکارنیوز به نقل از ابتکار: مهندس عبدالرضا اميدوار افزود: نقشههاي پيشبيني نشان ميدهد كه سامانه بارشي از سمت شمال غرب وارد كشور شده ازامروز بعدازظهر مناطق شمال غرب، غرب، دامنههاي زاگرس مركزي و دامنههاي البرز، سواحل درياي خزر بتدريج استانهاي واقع در مركز و شمال شرق و روز سهشنبه سواحل درياي خزر و شمال شرقي شرق تحت تاثير اين سامانه قرار ميگيرد. وي تصريح كرد: بنابراين براي مناطق مذكور طي روزهاي ياد شده بارش برف باران و وزش باد و كاهش دما پيشبيني ميشود. مدير كل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي كشور به وضع هواي پايتخت در روز دوشنبه اشاره كرد و به ايسنا گفت: بر اين اساس آسمان تهران در اين روز نيمه ابري در پارهاي نقاط با وزش باد شديد پيشبيني ميشود كه حداقل و حداكثر دما در اين روز با ۲ درجه كاهش به ۱- و ۶ درجه سانتيگراد ميرسد. همچنين در روز سهشنبه آسمان پايتخت صاف در پارهاي نقاط با غبار صبحگاهي گاهي وزش باد در اواخر وقت افزايش ابر خواهد بود كه حداقل و حداكثر دما در اين روز به ۲- و ۷ درجه سانتيگراد بالاي صفر خواهد رسيد.وي با اشاره به اين كه حداقل دماي ۲۳ استان كشور در روز دوشنبه به زير صفر ميرود خاطرنشان كرد: بدين ترتيب در اين مدت استان چهارمحال و بختياري با حداقل دماي ۱۰ درجه سانتيگراد زير صفر سردترين و هرمزگان با حداكثر دماي ۲۷ درجه سانتيگراد بالاي صفر گرمترين استانهاي كشور هستند.