به گزارش افکارنیوز،

تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در تهران که در روز - پنجشنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۸ - ساعت ۸ صبح برگزار می شود را اعلام کرد.

۱- طول خیابان انقلاب حد فاصل میدان انقلاب (داخل) تا میدان فردوسی (داخل) و هدایت بار ترافیکی به سمت خیابان قرنی به شمال

۲- خیابان حافظ از تقاطع کریم خان به سمت جنوب تا خیابان انقلاب و هدایت بار ترافیکی به سمت طالقانی و کریم خان

۳- خیابان حافظ از تقاطع طالقانی به سمت جنوب و هدایت بار ترافیکی به سمت شرق

۴- میدان فلسطین به جنوب، تقاطع طالقانی – وصال به جنوب، تقاطع طالقانی – نادری به جنوب، خیابان سرپرست به جنوب، خیابان بزرگمهر

۵- خیابان ۱۶ آذر، تقاطع بلوار کشاورز به جنوب

۶- میدان هفت تیر به جنوب و هدایت بار ترافیک به خیابان کریم خان (در صورت لزوم و اعلام رده فرماندهی)

۷- خیابان نظری به سمت شمال، تقاطع نظری – دانشگاه، تقاطع نظری – فخر رازی، تقاطع نظری – منیری جاوید، تقاطع ولیعصر – جمهوری، تقاطع ولیعصر – لبافی نژاد و خیابان جمهوری به سمت شمال

۸- خیابان کارگر به شمال از تقاطع جمهوری و هدایت بار ترافیکی به سمت خیابان جمهوری (در صورت ابلاغ رده فرماندهی)

۹- محدودیت تردد از خیابان امام خمینی (ره) (میدان حسن آباد) به خیابان وحدت اسلامی

۱۰- اعمال محدودیت (بصورت خلاف جهت عبور) از خیابان‌های جامی و سخائی

۱۱- اعمال محدودیت خیابان نوفل لوشاتو از خیابان فردوسی

۱۲- اعمال محدودیت خیابان جمهوری به حافظ جنوب

۱۳- اعمال محدودیت ورود وسایل نقلیه به خیابان حافظ و وحدت اسلامی از معابر فرعی (غربی و شرقی) حد فاصل پل کالج تا خیابان ابوسعید)

۱۴- طول خیابان ۱۵ خرداد حدفاصل خیابان وحدت اسلامی تا خیابان خیام به سمت شمال

۱۵- خیابان رازی جنوب به شمال از خیابان نوفل لوشاتو تا خیابان انقلاب

۱۶- اعمال محدودیت از خیابان خارک از تقاطع خیابان شهریار تا خیابان انقلاب

۱۷- اعمال محدودیت طول خیابان ۱۵ خرداد حدفاصل خیابان وحدت اسلامی تا خیابان خیام به سمت شمال

محدودیت توقف

۱- طول خیابان انقلاب حدفاصل میدان انقلاب (داخل) تا پل کالج (داخل)

۲- طول خیابان حافظ از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید (خارج)

۳- تمامی معابر منتهی به خیابان انقلاب حد فاصل میدان انقلاب تا پل کالج (فاصله ایمن و مناسب- ۱۰۰ متری)

۴- طول خیابان بهشت حد فاصل خیابان وحدت اسلامی تا خیابان خیام

۵- خیابان خیام حد فاصل خیابان بهشت تا خیابان امام خمینی (ره)

۶- خیابان عدالت خواه از خیابان ۱۵ خرداد تا خیابان بهشت