به گزارش افکارنیوز،

در ادامه جلسه شورای شهر تهران میرلوحی عضو شورای شهر پیشنهاد بازگشت این گزارش به کمیسیون را داد.

اخبار اجتماعی- وی افزود: به نظرم این گزارش کامل نیست و ایراداتی دارد که باید در کمیسیون مجدد بررسی شود و برطرف شود.

شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر تهران با این پیشنهاد مخالفت کرده و گفت: باید گزارش در صحن شورا به رأی گذاشته شود.

حجت نظری در موافقت با پیشنهاد میرلوحی برای پس فرستادن لایحه گزارش تفریغ بودجه گفت: در قانون آمده است که یکی از وظایف شورای شهر بررسی تفریغ بودجه شهرداری است.

وی افزود: با توجه به نکات مبهمی که در این گزارش بودجه آمده است و همچنین مواردی که شاید نشود در صحن به خوبی بررسی کرد گزارش به کمیسیون برگردد.

در این لحظه الویری خطاب به محسن هاشمی گفت: آقای میرلوحی پیشنهادش را پس گرفته است و نیازی به بازگشت گزارش به کمیسیون نیست.

هاشمی گفت: سه نفری که امضا کرده اند باید اعلام کنند که پیشنهادشان را پس گرفته اند.

به این ترتیب افراد امضا کننده پیشنهاد از پیشنهاد خود منصرف شده و مقرر شد برای گزارش رای گیری شود.

سرانجام این گزارش با ۱۸ رأی موافق از مجموع ۲۰ رأی به تصویب رسید و شورا وارد بررسی پیشنهادات شد.