گروه اجتماعی-  محمد کریملو معاون اسبق اجتماعی شهرداری منطقه 11 در گفت و گو با افکار تشکیل شورایاری ها را امری مطلوب دانست و گفت: شورایاری ها در 352 محل شکل گرفته و هر کدام دارای 7 نماینده و دبیر هستند که به مدیریت شهری کمک می کنند. فلسفه تشکیل شورایاری ها خوب است اما عده ای از شورایاران به قانون پایبند نیستند و سلیقه ای عمل می کنند.

به گزارش افکارنیوز،  وی افزود: بعضی شورایاران رسالت اصلی خود را انجام نمی دهند و همین باعث ایجاد نارضایتی می شود به طوری که بخشی از این افراد مزاحمت برای شهرداری ایجاد می کنند زیرا مطالبات خارج از ضوابط دارند و یا کارهایی به اسم شورایاری انجام می دهند که نباید این گونه باشد. 

کریملو با بیان اینکه شورایاری ها دارای قدرت اجرایی نیستند، بیان کرد:‌ شورایاران باید مشکلات محله را به شهرداری ناحیه ارجاع دهند، زیرا وظیفه اصلی آنها انتقال معضلات به شهرداری است. تشکیلاتی به نام سرای محله از سوی شهرداری در محله ها وجود دارد و مدیر محله نماینده شهرداری ناحیه در محله است و اقدامات فرهنگی در سرای محله انجام می دهد اما گاهی شورایاران در امور سرای محله دخالت می کنند و اذعان دارند اختیارات آنها محدود شده است.

وی در تشریح تعامل شورایاری با شورای شهر و شهرداری گفت: اگر قوانین مربوط به شورایاری ها توسط این افراد اجرایی شود هر دو ارگان به سهولت امور خود را انجام می دهند اما  اکنون شهرداری ها به نحوه عملکرد شورایاری ها اعتراض دارند. شورایاری ها با شورای شهر هم از طریق دبیر دبیران هر منطقه ارتباط دارند و شهردار منطقه هم در جلسات مختلف با شورایاران دیدار می کند اما گاهی شورایاران مطالباتی دارند که از توان شهرداری خارج است. شهرداران مناطق با شورایاران همکاری دارند اما گاهی تنش هایی هم به وجود می آید.

وی با اشاره به سوء استفاده های شخصی و منفعت طلبی های انجام گرفته در شورایاری ها گفت: وجود 352 شورایاری در محله ها امکان به وجود آمدن سوء استفاده های شخصی را در پی دارد و گاهی گزارش های مالی شفاف نیستند. قانون به طور کامل در محله ها اجرا نمی شود و شهرداری به دلیل حجم بالای کارها فرصت رسیدگی کامل به همه امور شورایاری ها را ندارد.

معاون امور مناطق ستاد مدیریت محلات شهرداری تصریح کرد: سرای محله ها از طرق مختلف درآمدسازی می کنند اما به دنبال این هستند که از شهرداری بودجه بگیرند در حالیکه در قانون اختصاص بودجه به شورایاری ها وجود ندارد.

کریملو در پایان درباره عدم معرفی مناسب شورایاری ها در محلات بیان کرد: بعضی از شورایاران به صورت جزیره ای در محله خود عمل می کنند تا اعضای جدیدی وارد شورایاری ها نشوند. برای ممانعت از این کار سرا و مدیر محله باید به این امور اشراف داشته باشند و در جهت رفع آنها اقدام کنند.