حسین شهبازی، مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهراندربازه کیفیت هوای تهران اظهارداشت: پیش بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی در روز جاری است و به تدریج  بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد که در برخی ساعات احتمال خیزش گرد و خاک و افزایش موقتی غلظت ذرات معلق را به دنبال خواهد داشت.

اخبار اجتماعی- وی افزود: همچنین همراه با افزایش تابش نور خورشید در طول روز، شرایط برای شکل گیری آلاینده ازن فراهم شده، به صورتی که بین ساعات 14 تا 18 روز چهارشنبه افزایش نسبی در غلظت آلاینده ازن مشاهده خواهد شد.

مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: بر این اساس، با افزایش موقتی غلظت برخی آلاینده ها (به ویژه ذرات معلق) طی روز جاری، انتظار می رود وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران در برخی ساعات دوازدهمین روز از تابستان 98 در شرایط نامطلوب به ویژه برای گروه های حساس قرار گیرد.

شهبازی گفت: این شرایط جوی کم و بیش در روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و وزش باد در برخی ساعات همراه با احتمال افزایش موقتی غلظت ذرات معلق و به تبع آن کاهش کیفیت هوا خواهد بود.

وی بیان داشت:بر طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، انتظار می‌رود در طول روز پنجشنبه بر غلظت آلاینده ازن افزوده می‌شود و وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق پایتخت از لحاظ این آلاینده طی برخی ساعات در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گیرد. همچنین دما تا روز آینده روند افزایشی خواهد داشت.