به گزارش افکارنیوز،

 احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر به موضوع گزارش‌دهی از سوی شورایاران به اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد کار خوبی است و پیش از این انجام می‌گرفته است.

اخبار اجتماعی- وی افزود: مجموعه گزارش‌های شورایاران در شورای سوم به چاپ رسیده است و در برنامه‌ها هم از آن استفاده می‌شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما هم گِله داریم که چرا ارائه گزارش‌ها از سوی شورایاران قطع شده است.

در این بخش از جلسه محسن هاشمی خطاب به مسجد جامعی گفت: ما هم باید از شما که عضو ستاد شورایاری ها هستید بپرسیم که چرا ارائه این گزارش‌ها متوقف شده است و شما باید پاسخ بدهید.

مسجد جامعی گفت: بله گویا این ایراد به ما وارد شده که آن را رفع خواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: من خوشحالم که شما ایرادتان را می‌پذیرید و برای رفع آن قدم برمی‌دارید.

مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از تذکر خود گفت: اخیراً مواجه شده‌ایم که گفته شده شهروندان می‌توانند عدم رعایت حجاب را به برخی از نهادها گزارش دهند.

وی افزود: البته ما منکر این نیستیم که مسأله حجاب قانونی است و باید رعایت شود اما رعایت قانون هم خودش شرایطی دارد.

مسجد جامعی خاطرنشان کرد: الان شاهد این هستیم که این موضوع منجر به نوعی پرونده‌گشایی برای افراد شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای مثال خانمی به آقایی که در خیابانی ورود ممنوع می‌آمده است تذکر داده راه را باز کن و آقا تهدید کرده است که گزارش می‌دهم حجابت را رعایت نکرده‌اید.

وی گفت: من از افراد دخیل در حوزه اخذ این گزارش‌ها می‌خواهم تا ساز و کاری بیندیشند که راه چنین سوءاستفاده‌هایی بسته شود.

هاشمی خطاب به مسجد جامعی گفت: شما بگویید من این گزارش و تذکر شما را باید به کجا ارجاع دهم.

مسجد جامعی گفت: احساس می‌کنم باید این تذکر به نیروی انتظامی ارجاع شود.