به گزارش افکارنیوز،

طاهر موهبتی افزود: هدف از برگزاری جلسه با مسئولان دفاتر پیشخوان، بهره مندی از نظرات همکاران و همچنین بررسی و رفع عملی مشکلات موجود است.

وی ادامه داد: اهتمام به تکریم ارباب رجوع یکی از مهمترین وظایف دفاتر پیشخوان دولت است که می‌توان با همراهی و همدلی نسبت به اجرای آن کوشید، زیرا نخستین جایی که بیمه شدگان هنگام مراجعه سازمان بیمه سلامت را قضاوت می کنند، دفاترپیشخوان است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: اگر بیمه شدگان صندوق روستاییان به تعدد به دفاتر پیشخوان مراجعه می‌کنند، کار صحیحی نیست. وقتی سال‌هاست برای شخصی دفترچه بیمه روستاییان صادر می‌شود، دوباره نباید همان مدارک را از افراد دریافت کرد.

موهبتی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های موجود اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال جاری باید رفتارهای ما بسیار حساب شده باشد. تغییررفتار فردی و اجتماعی و مدیریت منابع و هزینه‌ها امری اجتناب ناپذیر است.

وی بیان کرد: اختیارات دفاتر پیشخوان می تواند افزایش پیدا کند و از طرفی باید نظارت بیشتری بر اجرای این اقدامات انجام شود.