به گزارش افکارنیوز،

سید احسان گتمریان، مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت‌های کمیته امداد درباره طرح جدید جمع آوری صدقات مردم از صندوق‌های خانگی کمیته امداد و تحول در این حوزه خبر داد و گفت: در حال بررسی انجام طرحی هستیم که هم اکنون نیز در سطح محدود در حال اجرا است.

اخبار اجتماعی- وی در ادامه بیان کرد: در این شیوه مسئول جمع آوری صدقات با یک دستگاه پز اندرویدی برای جمع آوری صدقات صندوق‌های صدقه کمیته امداد مراجعه می‌کند.

وی در ادامه گفت: نام این طرح سنا (سامانه نیکوکاری امداد) است.

گتمریان در ادامه در توضیح بیشتر این اقدام گفت: همکاران در قالب این طرح با دستگاه پز مراجعه می‌کنند و با استفاده از کارتی که در دست دارند میزان صدقه را کارت می‌گشند و صدقات مردم را دریافت می‌کنند و همان لحظه گزارش دریافت صدقه به شماره تلفن همراه مددجو اراسل می‌شود. در این شیوه پیامک جایگزین قبض می‌شود.