به گزارش افکارنیوز،

سرباز ایرانی مرزدار مسوول محافظت از مرز ایران و شوروی - سال ۱۳۳۰ را در زیر می بینید.