به گزارش افکارنیوز،

در بخشی از جلسه علنی امروز شورای شهر بررسی پلاک ثبتی برای تشخیص باغ و غیرباغ بودن تعدادی از زمین‌ها انجام گرفت که در این زمینه اعضای شورای شهر نظرات مختلفی به عنوان موافق و مخالف داشتند. 

اخبار اجتماعی- صدراعظم نوری عضو شورای شهر درمورد یکی از پرونده‌های پلاک ثبتی اظهار داشت: اگر رای به غیر باغ بدهید حدود 30 اصله درخت موجود در باغ قطع می‌شود و این در حالی است که هر درخت برای خود ارزش اکولوژیک دارد و قطع کردن آن محدود کردن ریه‌های تنفسی شه راست و برای تهرانی‌ها مشکل ایجاد می‌کند. 

وی بیان داشت: مصوبه برج باغ از سال 82  بر سر باغات تهران بلا آورد و آنها را نابود کرد. این رویه غلط است و به هیچ عنوان نباید ادامه یابد. 

در ادامه جلسه امروز شورا،  باغی با حدود 100 اصله درخت که برای بنیاد شهید بود مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر نیز نسبت به این موضوع نظرات مختلفی داشتند. 

صدراعظم نوری در این زمینه گفت:  به نظرم باغ‌هایی که متعلق به نهادهای عمومی است متعلق به مردم است و باید حفظ و برگردانده شود. 

نوری خاطرنشان کرد: نباید خودمان را گول بزنیم و ادعای حفاظت و صیانت از باغات را داشته باشیم و مدام رای به غیرباغ بودن دهیم. 

* مخالف مزروعی کردن پلاک‌های ثبتی هستم

در ادامه میرلوحی عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: در پایتخت یا باید بسازند و مجوز دهیم و یا نه چه به اسم باغ و چه مزروعی و معتقدم اگر پلاک ثبتی‌ها را به سه بخش باغ، مزروعی و مسکونی تقسیم کنیم تبعات زیادی در آینده خواهد داشت و مخالفم کلمه مزروعی بکار رفته باشد.