به گزارش افکارنیوز،

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: همه ما مزایای استفاده از دوچرخه را به خوبی می‌دانیم و باید برای توسعه دوچرخه سواری در شهر اقدام کنیم.

اخبار اجتماعی- امانی ادامه داد:  باید زیرساخت‌های استفاده از دوچرخه فراهم شود.

امانی ادامه داد:اگر ببینند که خود آن شخص مسئول یا مدیر به پیشنهادی که مطرح می‌کند عمل نمی‌کند و صرفا شعار می‌دهد، مردم نیز پای کار نمی‌آیند.

وی با بیان اینکه قبل از عضویت در شورای شهر از مترو و اتوبوس بی‌آر‌تی استفاده میکردم، تاکید کرد: علاوه بر توسعه حمل و نقل عمومی ، پیاده مداری و دوچرخه سواری باید در اولویت برنامه‌های حمل و نقل شهری قرار بگیرد.