به گزارش افکارنیوز،

 افشین حبیب‌زاده عضو شورای اسلامی شهر تهران پس از ارائه گزارش از سوی پورسیدآقایی پرسید شما در زمان ارائه گزارش گفتید از نیتروژن ازن ساطع می‌شود و من از شما می‌خواهم که فرمول شیمیایی آن را بگویید.

اخبار اجتماعی- وی افزود: به نظر می‌رسد این اظهارنظر شما اشتباه است و این موضوع واقعی نیست.

محسن هاشمی خطاب به حبیب‌زاده گفت: لطفاً سؤالات علمی نپرسید که در این زمان حاضران در صحن خندیدند.

حبیب‌زاده سؤال دیگری از پورسیدآقایی پرسید و گفت: شما گفتید برخی در گذشته که پلاک‌های زوج و فرد وجود داشت می‌رفتند خودروی دوم می‌خریدند برای استفاده از روزهای زوج و فرد.حالا با طرحی که شما دادید همان‌ها می‌روند خودروی سومی می‌خرند که به جای ۴۰ روز ۶۰ روز در طرح تردد کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در خصوص بحث آلودگی هم باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که ما سالها از برخی از ذرات معلق غافل بودیم.

وی افزود: وقتی ناکس‌ها در مقابل اشعه خورشید قرار می‌گیرند از آن ازن متصاعد می‌شود حالا شما بگویید برای این موضوع چه کاری انجام دادید؟

حبیب‌زاده گفت: شما اسم طرح را گذاشته‌اید کاهش آلودگی هوا در حالی که هیچ کجای گزارش‌تان حرفی از آلودگی هوا و نحوه کنترل آن نزدید.