به گزارش افکارنیوز،

آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه لحظاتی پیش به صورت سرزده وارد مجتمع قضایی عدالت شد.

اخبار اجتماعی-  بنابراین گزارش، آیت الله رئیسی در حال بازدید از این مجتمع قضایی است.