به گزارش افکارنیوز،

وسعت قلب انسانها به اندازه وسع اقتصادی آنها نیست...

 

تصویر متعلق به یک دستفروش در ورودی بازار زرگران سلماس می باشد./ سلماس نیوز