به گزارش افکارنیوز،

علی رمضانی، مدیرکل فرهنگی، هنری اردو‌ها و فضا‌های پرورشی درباره برگزاری کلاس‌های تابستانی آتش به اختیار در برخی مراکز و اینکه آیا وزارت آموزش و پرورش متولی برگزاری این کلاس‌ها است یا خیر گفت: از برگزاری کلاس‌های تابستانی آتش به اختیار اطلاعی نداریم و جزء سرفصل‌های ما در برگزاری کلاس‌های تابستانی نبوده است.

اخبار اجتماعی- علی رمضانی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر شهریه کلاس‌های تابستانی وجود دارد چرا که برخی از والدین نسبت به هزینه کلاس‌های تابستانی اعتراض دارند اظهار کرد: برای شهریه کلاس‌های تابستانی چارچوب مشخصی تعیین شده است و مردم از شهریه هر مرکزی که شکایت دارند می‌توانند به اداره کل بازرسی آموزش و پرورش، بازرسی منطقه و شهرستان اطلاع دهند تا بازرسین به پیگیری این موضوعات بپردازند.

وی در ادامه بیان کرد: اداره کل بازرسی بر فعالیت پایگاه های تابستانی هم نظارت دارد.

وی در ادامه بیان کرد: شماره اداره کل بازرسی و نظارت در داخل هر مدرسه نصب است و مردم می‌توانند به این شماره اعلام شکایت کنند.

وی در ادامه درباره محل تامین منابع برای پایگاه‌ های تابستانی بیان کرد: بر اساس مصوبه ۱۶۰ شورای عالی سال ۱۳۷۷ بر اساس ماده ۵  بودجه فعالیت دانش آموزان در پایگاه‌های تابستانی از حوزه‌های مختلف است و معاونت پرورشی می‌تواند اعتبارت دولتی برای آن در نظر بگیرد.

مدیرکل فرهنگی، هنری اردو‌ها و فضا‌های پرورشی گفت: بخشی از هزینه را استانداری و بخشی هم خود یاری دانش آموزان در مناطق برخوردار است.

رمضانی در ادامه بیان کرد: بودجه برای برگزاری کلاس های تابستانی متمرکز نیست و بخشی از آن از استانداری یا اداره کل استان‌ها در اختیار ما گذاشته می‌شود. باید ردیف ویژه برای اوقات فراغت دانش آموزان در اختیار ما بگذارند تا بتوانیم مخاطبان بیشتر داشته باشیم و کیفیت برنامه ها را بالا بریم. در طول تابستان معاونت پرورشی به میزان زیادی برای کلاس های تابستانی هزینه می کند.  از سر فصل‌های دیگر برای اوغات فراغت استفاده می‌کنیم.