به گزارش افکارنیوز،

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 83 قرار گرفته و سالم است همچنین طی 24 ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 84 قرار داشت و سالم بود.

اخبار اجتماعی- از ابتدای سال بر اساس اعلام آمارهای شرکت کنترل کیفیت هوا تهران از ابتدای سال 25 روز هوای پاک، 71 هوای سالم، 17 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

علیرغم اینکه در بهار امسال همه روزها سالم و پاک بود از ابتدای تابستان میزان ازن در هوای پایتخت شدت یافت و سبب بروز آلودگی در هوای پایتخت شد و 6 روز آلوده در تابستان بدترین کیفیت هوای تهران را در سال 98 رقم زد.

به دلیل افزایش ازن که گفته می‌شود به دلیل کاهش ذرات معلق در هوا و گرمای بیشتر هوا به وقوع پیوست است احتمال ناسالم شدن هوا طی روزهای آتی وجود دارد.