به گزارش افکارنیوز،

فرهاد آقازاده راننده محمدعلی نجفی ، مشاهدات و اطلاعات خود را درباره رابطه نجفی و استاد و روز وقوع حادثه توضیح دادند.