به گزارش افکارنیوز،

طیب قدیمی مشاور اجرایی معاون درمان وزارت بهداشت » توضیح داد: موضوع پوشش بیمه‌ای خدمات مامایی پس از سال‌ها پیگیری شد.

اخبار اجتماعی- وی افزود: این موضوع در شصت‌مین جلسه شورای عالی بیمه سلامت مطرح و با پایلوت پوشش بیمه خدمات مامایی مشتمل بر ویزیت، سونوگرافی و آزمایش‌های دوران بارداری در سه استان اصفهان، اردبیل و گلستان موافقت و طی تصویب نامه هیأت وزیران در تاریخ 10 آذرماه 94 ابلاغ و در ادامه ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه نیز در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تدوین و به واحدهای اجرایی ابلاغ شد و طی مکاتباتی در استان‌های مذکور، علیرغم چالش‌هایی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و بعضاً ماماهای مشمول وجود داشت این طرح به صورت پایلوت اجرایی شد.