به گزارش افکارنیوز،

زهرا نجفی و علیرضا بدری داماد محمدعلی نجفی در جلسه امروز دادگاه حضور داشتند.