به گزارش افکارنیوز،

در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران پیشنهادی از سوی سه عضو شورای شهر تهران مطرح شد.

اخبار اجتماعی- علی اعطا به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان، گفت: این پیشنهاد به خاطر رفع دغدغه آقای هاشمی مطرح شده است.

اعطا گفت: ما هدفمان این است که ساختمان ها را به دو گروه تقسیم کنیم گروه اول ساختمان‌هایی که هنوز ساختشان شروع نشده است و ساختمان‌هایی که ساختشان آغاز شده است.

وی افزود: ساختمان‌هایی که هنوز شروع نشده است که باید بروند برای شروع به کارشان پروانه ساخت بگیرند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: اما در خصوص‌ ساختمان‌هایی که ساخت آن آغاز شده است باید یک کمیته متشکل از اعضای شورای شهر و شهرداری تهران بنشینند و ظرف مدت ۳ ماه تصمیم بگیرند.

نژاد بهرام در مخالفت با این پیشنهاد ارایه شده از سوی اعطا، گفت: به نظرم در متن لایحه این پیشنهاد گنجانده شده است.

وی گفت: وقتی یک موضوعی به روشنی در لایحه آمده است نیازی نیست که دیگر پیشنهادی ارائه شود و بهتر است این پیشنهاد پس گرفته شود که همین اتفاق افتاد و پیشنهاد از سوی ارائه کنندگان آن پس گرفته شد.