به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان،بر اساس دستوري که طي روزهاي اخير از سوي هيئت وزيران به تمامي دستگاههاي دولتي ابلاغ شده، جذب و نگهداري کارمندان نخبه و استعدادهاي برتر در ادارات مختلف تسهيل شده و اين افراد در بدو استخدام در دولت، در يک رتبه بالاتر از جايگاه مشخص شده بر اساس تجربه و مدرک قرار مي گيرند. همچنين ساعت کار اين نخبگان شناور خواهد بود.