به گزارش ايسنا، انجمن دندانپزشكي آمريكا در مقالهاي چند توصيه ساده براي رفع مشكل خشكي دهان و در نتيجه حفظ بهداشت بهتر دهان و دندانها ارائه كرده كه عبارتند از:

- جویدن آدامس بدون قند

- مکیدن آب نبات‌های سفت بدون قند

- از شوینده‌های دهانی استفاده کنید

- از محلول بزاق مصنوعی استفاده نمائید البته در این مورد با دندانپزشک خود مشورت کنید.

- در مورد هر دارويي كه مصرف ميكنيد و ممكن است موجب خشكي دهان شما شده باشد با دندانپزشك خود مشورت كنيد.