به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين مسأله باعث ميشود كه Pikaia gracilens كه بيش از ۵۰۰ ميليون سال پيش تكامل يافته، يكي از قديميترين اجداد مهرهداران امروزي خوانده شود.

این تحقیق که در مجله Biological Reviews منتشر شده، به حل مباحثپیشین در مورد امکان ارتباط این حیوان با خانواده طنابداران پرداخته است.

طنابداران از یک طناب پشتی برخوردار بوده که در حقیقت یک نوار منعطف محافظ عصب در پشت آنهاست و احتمالا طی میلیونها سال به ستون فقرات در نسل‌های پیشرفته آنها تبدیل شده است.

در دو طرف این طناب پشتی در طرحهای ریز زیگ‌زاگی شکل حدود ۱۰۰ تکه ریز بافتهای عضلانی موسوم به مهره‌های ابتدایی وجود دارند که تصور می‌شود به حیوان در حرکت سریع آن در درون آب و پیچ و تاب دادن اندام در جهات مختلف کمک می‌کند.

این موجود چشم و دندان نداشته؛ اما از یک سر کاملا مشخص، آبشش‌هایی برای تنفس و دو شاخک ریز دارای حسگر برای شناسایی مواد شیمیایی مغذی در آب برخوردار است.

به گفته محققان، اکنون با شناسایی این مهره‌های ابتدایی، یک طناب عصبی و یک سیستم عروقی، این نمونه به وضوح در میان ابتدایی‌ترین طنابداران قرار می‌گیرد.


دليل تكامل ستون فقرات در Pikaia هنوز مشخص نشده اما احتمالا با افزايش شكارچيان، نياز به قدرت بيشتري براي فرار سريع داشته است.