به گزارش افکارنیوز،

شهربانو امانی در صحن شورای شهر تهران در ارتباط با گزارش تلفیق و حسابرسی صورت‌های مالی سال 93، اظهار داشت: گزارش  حسابرسی تلفیق باید سرحوصله مورد بررسی قرار گیرد چرا که نابسامانی‌های مهمی در آن مطرح است که حتی همه قوا در آن دخیل هستند و تنها مختص مدیریت شهری نیست.

وی افزود: به طور مثال تخلفی توسط یک نهاد انجام گرفته که در این گزارش به آن اشاره شده است.

هاشمی رئیس شورای شهر در میان سخنان امانی گفت:‌چنین گزارشی واصل نشده است که امانی در پاسخ به هاشمی گفت بله، این چنین است و در واقع زمین دشت‌بهشت به این نهاد  اختصاص دارد.

این عضو شورای شهر با تأکید بر اینکه همه این موارد در گزارش حسابرسی تلفیق باید با دقت بررسی شود، گفت: چنین مسائلی است که از نگاه مردم،‌ شهرداری دومین سازمان فاسد کشور به شمار می‌رود و اگر شفاف‌سازی صورت گیرد چنین نگاه‌هایی به وجود نمی‌آید.

در ادامه بررسی گزارش حسابرسی تلفیق نیز ناهید خداکرمی عضو دیگر شورای شهر به تخصیص یک نهاد در مورد 5 هزار واحد مسکونی توسط شهرداری اشاره کرد و گفت:‌ باید جزئیات این مسائل مشخص شود و شفاف‌سازی صورت گیرد.